Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Dolní Vlkýš

Vyhledávání

Dolní Vlkýš

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-jih
Katastrální území: Dolní Vlkýš
Mapové listy: 1144, 11444
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: 200 m jz. od obce Dolní Vlkýš, asi 5 km z. od Plzně
Charakteristika objektu: Opuštěný lůmek v arkózách slánského souvrství
Technický objekt: lom
ID : 2075

Geologie

Geologická charakteristika: Plzeňská pánev, karbon, slánské souvrství, otrubské vrstvy. Masivní hrubozrnné bíložluté arkózy s úklonem 18?20° k JV. Na bázi jsou vyvinuty čeřiny.Jezerní sedimenty malesických vrstev slánského souvrství jsou odkryty v dalším opuštěném lumku při sv. okraji obce.(viz foto)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: sedimentologie, stratigrafie
Jevy: čeřiny
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: arkóza

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: otrubské vrstvy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Stárková M. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 11444 Nýřany.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, Stárková Marcela, 28.04.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2075 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2075.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zlom porušující jezerní horniny slánského souvrství karbonu plzeńské pánve, Marcela Stárková, 2002
Esovitě zakončená zlomová plocha ve svrchní části profilu slánského souvrství, Marcela Stárková, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]