Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kolonie

Vyhledávání

Kolonie

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-sever
Katastrální území: Blatnice
Mapové listy: 1144, 11444
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: ssv. okraj obce Blatnice, cca 12 km z. od Plzně
Charakteristika objektu: haldy - pozůstatky po historické těžbě. Sedimenty bazálních vrstev karbonu (radnických vrstev)
Technický objekt: staré dobývky, odval (halda)
ID : 2070

Geologie

Geologická charakteristika: Haldy při ssv. okraji Blatnice - pozůstatky po historické těžbě z 19. století. Sedimenty bazálních vrstev karbonu (radnických vrstev) s fosilní flórou radnických vrstev,sideritové a pelosideritové konkrece, tufity a tufitické prachovce až pískovce, jemnozrnné pískovce, šedé prachovce, uhelnaté jílovce, uhlí (č. legendy 28).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: těžební činnost a její následky, ložisková geologie, sedimentologie, stratigrafie
Jevy: konkrece, zkameněliny - flora
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, tufit, prachovec (siltovec), jílovec (lupek), uhlí
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Pozůstatky po historické těžba uhlí
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Stárková M. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 11444 Nýřany.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, Stárková Marcela, 28.04.04
Aktualizoval(a): Stárková Marcela 12.12.07

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2070 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2070.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Mikrofotografie výbrusu sideritové konkrece se zvětšením 2 x 0,6, sideritové konkrece dokumentují diagenezi v redukčním prostředí  zarůstající vodní nádrže, Marcela Stárková, 2001
Mikrofotografie tufu radnických vrstev, zvětšeno 4x, zkřížené nikoly, Marcela Stárková, 2001
Mikrofotografie sideritové konkrece při zvětšení 2x 0,6 a při zkřížených nikolech, Marcela Stárková, 2001


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]