Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vlaské - u nádraží

Vyhledávání

Vlaské - u nádraží

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Šumperk
Katastrální území: Vlaské
Mapové listy: 1423, 14234
Oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: v. okolí žel. stanice Vlaské v údolí Moravy, cca 2 km z. od Hanušovic
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: skalní defilé podél žel. trati v délce cca 250 m a s max. výškou stěny 10 m, od zastávky až téměř k tunelu jsou kolem trati výchozy a jeden drobný lůmek
ID : 2059

Geologie

Geologická charakteristika: Perlová až migmatitická rula a granodiorit. Granodiority jsou středně zrnité, masivní, ale plošně paralelně usměrněné (shodně s lavicovatostí ? 280/20). Blízko tunelu je tektonický styk (směrný poklesový zlom se středním úklonem) s podložními biotitckými perlovými až migmatitickými rulami. Granodiority jsou rozděleny relativně plochými zlomy na tři desky, které jsou mocné několik metrů. Zlomy jsou ukloněny 280/30?300/50 a jsou doprovázené silným drcením (280/20?290/30). V perlových až migmatitických rulách jsou ležaté vrásky cm-dm řádu 220/5 a ploché vrásky mm-cm řádu 0/10.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: charakteristická hornina, deformační stavby
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), tektonická
Hornina: granodiorit, rula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: perlová až migmatitická rula a granodiorit
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 14234 Hanušovice.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, 26.04.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 24.01.05, Gürtlerová Pavla 11.11.11, Kukal Zdeněk 10.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2059 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2059.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]