Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Malá Morava

Vyhledávání

Malá Morava

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Šumperk
Katastrální území: Malá Morava
Mapové listy: 1423, 14234
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: 750 m z. od železniční zastávky Podlesí, cca 8 km z. od Hanušovic
Charakteristika objektu: výchozy a zašlý lůmek u domu, skalní defilé ve svahu v lese má délku až 50 m a výšku do 4 m
Technický objekt: lom
ID : 2054

Geologie

Geologická charakteristika: Ortoruly jádra orlicko-sněžnické jednotky, Malá Morava ? Podlesí, údolí Malé Moravy. Jsou zde odkryty světle šedé narůžovělé muskovit-biotitické, středně až hrubě zrnité, metagranity, okaté a zrnito-plástevné ortoruly patřící k sněžnicko-gierałtowské skupině. Je vidět, že zrnito-plástevné ortoruly vznikají postupně destrukcí (nehomogenní deformací) okatého typu podle střižných zón s pravostraným pohybem = 80?100/70?80, lineace a vrásky mm ? cm řádu = 0?10/5 či 180?190/5.(Opletal M. a kol. 2000). Skalní výchozy ortorul se vyskytují na v. okraji celého údolí od zastávky směrem k Malé Moravě v délce cca 1 km. Za povšimnutí stojí především dobře odkrytý výchoz na jv. okraji celého profilu. Skála cca 5m vysoká je však na soukromém pozemku. (2011)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: výchoz, skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: ortorula, metagranit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: ortoruly jádra orlicko-sněžnické jednotky
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Opletal M. a kol. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 14-234 Hanušovice. - Česká geologická služba, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, 21.04.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 19.01.05, Pecina Vratislav 06.06.11, Gürtlerová Pavla 11.11.11, Kukal Zdeněk 05.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2054 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2054.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]