Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Šumburk

Vyhledávání

Šumburk

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Klášterec nad Ohří
Mapové listy: 1122, 11221
Oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: kóta 544 m, cca 500 m jjz. od obce Šumná v zjz. okolí Klášterce nad Ohří
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalní výchoz - zbytek struskového kužele
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2051

Geologie

Geologická charakteristika: Šumná - Šumburk. Kóta při silnici Klášterec - Kadaň představuje erozní relikt samostatného struskového kužele na severní periferii vulkanického komplexu Doupovských hor. Hrubozrnná pyroklastika lokální erupce (strusky) leží na uloženinách laharů a úlomkových lavin. Struskový kužel produkoval lávový proud který tekl k severovýchodu. Složení magmatu odpovídá trachybazaltu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - Doupovské hory
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: vulkanologie, geomorfologie
Jevy: láva
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: trachybazalt
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Samostatný struskový kužel na severním okraji doupovského komplexu
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme k ochraně. Mimořádně významná lokalita. Dobře zachovaný relikt monogenetického kužele s lávovým proudem. Nejmladší sopečný projev Doupovských hor. 11.11.2009;

Literatura

Hradecký P. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 11221 Stráž nad Ohří.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, 20.04.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 19.01.05, Rapprich Vladislav 21.09.09, Rapprich Vladislav 11.11.09, Kukal Zdeněk 22.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2051 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2051.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled na vulkán Šumburk (Šumná) od Mravenčáku, Vladislav Rapprich, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]