Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Perštejn - Lužný

Vyhledávání

Perštejn - Lužný

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Lužný
Mapové listy: 1122, 11221
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: levý břeh Ohře u chatové osady obce Lužný, 250 m z. od obce
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: souvislé až 30 m vysoké výchozy přímo na břehu Ohře
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2050

Geologie

Geologická charakteristika: Výchoz je tvořen drobnozrnnou tence břidličnatou muskovit-biotitickou až biotit-muskovitickou ortorulou oherského krystalinika. Foliační plochy jsou nepravidelně zvrásněné do metrových vrás s obloukovitými až kulovitými uzávěry. Obloukovitě se stáčí i lineace roztažení, zřetelná na usměrnění hlavně slíd, místy má téměř charakter striace. Přitom na každé foliační ploše dochází ke stáčení lineace zcela nezávisle do jiného směru. Je to jeden z nejcharakterističtějších výchozů tohoto typu deformace jak z oblasti oherského krystalinika, tak Krušných hor. Obvykle jsou tyto zóny doprovázeny určitou heterogenitou v horninovém složení. Dalo by se tedy usuzovat, že tento jev by mohl být způsoben lokálním zablokováním transportu v průběhu silnější střižné deformace, nebo jinak, existencí nějaké překážky ve směru této deformace.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: ortorula
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: ortorula oherského krystalinika
Střety zájmů: zástavba
Popis střetů zájmů: Nachází se na okraji chatové osady. Horolezecký terén.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Hradecký P. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 11221 Stráž nad Ohří.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, Mlčoch Bedřich, 20.04.04
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 08.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2050 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2050.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skály a výchozy na břehu řeky Ohře tvořené drobnozrnnou tence břidličnatou muskovit-biotitickou až biotit-muskovitickou ortorulou oherského krystalinika., Pavla Gürtlerová, 2017
Pohled na skálu nad řekou z protějšího břehu od silnice severně od Okounova., Pavla Gürtlerová, 2017
Skály a výchozy na břehu řeky Ohře tvořené drobnozrnnou tence břidličnatou muskovit-biotitickou až biotit-muskovitickou ortorulou oherského krystalinika. Foliační plochy jsou nepravidelně zvrásněné do vrás s obloukovitými až kulovitými uzávěry. Detail horniny., Pavla Gürtlerová, 2017
Skály a výchozy na břehu řeky Ohře tvořené drobnozrnnou tence břidličnatou muskovit-biotitickou až biotit-muskovitickou ortorulou oherského krystalinika., Pavla Gürtlerová, 2017
Výchozy na břehu řeky Ohře tvořené drobnozrnnou tence břidličnatou muskovit-biotitickou až biotit-muskovitickou ortorulou oherského krystalinika., Pavla Gürtlerová, 2017
Skály a výchozy na břehu řeky Ohře tvořené drobnozrnnou tence břidličnatou muskovit-biotitickou až biotit-muskovitickou ortorulou oherského krystalinika., Pavla Gürtlerová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]