Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Opukový lom Přední Kopaniny

Vyhledávání

Opukový lom Přední Kopaniny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Přední Kopanina
Mapové listy: 1223, 12234
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Lom při JZ. okraji obce Přední Kopanina.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Odkryv bělohorských opuk - profil hranice cenoman/turon.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 204

Geologie

Geologická charakteristika: Stratotyp bělohorského souvrství. Významná geologická a paleontologická lokalita (zkamněliny mlžů a hlavonožců). Jediný zdroj těžby zlaté opuky na opravy historických staveb.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: stratigrafie, paleontologie, petrologie, ložisková geologie
Jevy: zkameněliny - fauna, vrstva, stratotyp, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: opuka
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1109     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Stratotyp bělohorského souvrství, nutno i nadále chránit. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Trvale hrozí nebezpečí náhodného i organizovaného zavážení skládkou - nutno průběžně sledovat.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Čech et al. (1980)Zahálka (1926)

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 01.10.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 09.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 204 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/204.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Významný lom na těžbu zlaté opuky na opravy historických staveb., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Významný lom na těžbu zlaté opuky na opravy historických staveb., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Významný lom na těžbu zlaté opuky na opravy historických staveb., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Těžba opuk pro potřeby oprav historických staveb., Pavel Čáp, 2007
Těžba opuk pro potřeby oprav historických staveb., Pavel Čáp, 2007
Těžba opuk pro potřeby oprav historických staveb., Pavel Čáp, 2007
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]