Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lobendava - západ

Vyhledávání

Lobendava - západ

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Lobendava
Mapové listy: 0221, 02212
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: na levém břehu potoka, který následně směřuje k jihovýchodu a podtéká silnici z Lobendavy do Horní Poustevny u odbočky na Novou Vísku. 1500 m sv. od kóty 445 m (Poustevník) ve Šluknovském výběžku
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: tři opuštěné lomy v lesíku v granitovém porfyru a zbytky po rýžovištích
Technický objekt: rýžoviště, lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2017

Geologie

Geologická charakteristika: Granitový porfyr (podle starší klasifikace křemenný porfyr) tvoří žílu mocnou až 30 m, která sleduje zlomovou zónu směru V-Z. Odhalena je třemi lomy, z nichž největší má velikost 50 x 25 x 8 m. V krémově či růžově šedé zakalené felzitické základní hmotě složené z křemene, živců a zeleného chloritu jsou nepříliš hojné idiomorfní vyrostlice křemene a řídce K-živce. Vyrostlice velikosti od 0,1 až do 2 mm jsou často korodovány. Hornina je drcená, místy prokřemenělá a je kostkovitě rozpadavá podle 4 následujících směrů puklin: 260/70 - 235/80°, 70/65 - 85/80°, 130/60 - 160/50°, 180/25°. Chemismus horniny je uveden v cit. pramenu. V údolí potůčku j. od lomů jsou rýžovnické hromady o velikosti až 20 x 10 x 3 m. Není vyloučeno, že jde o pokusné rýžování zlata, podobně jako v údolí potoka Bublava.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin, kenozoikum - kvartér
Témata: strukturní geologie (tektonika), těžební činnost a její následky, petrologie
Jevy: žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: porfyr
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Granitový porfyr a rýžovnické kopečky v údolí potůčku j. od lomů
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Lomy i zbytky po rýžování jsou dobře přístupné. 07.11.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02221 Šluknov a 02212 Horní Poustevna.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.02
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 07.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2017 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2017.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný lom (západní), kde se těžil granitový porfyr., Markéta Vajskebrová, 2017
Opuštěný lom (východní), kde se těžil granitový porfyr., Pavla Gürtlerová, 2017
Opuštěný lom (východní), kde se těžil granitový porfyr., Pavla Gürtlerová, 2017
Opuštěný lom (východní), kde se těžil granitový porfyr., Pavla Gürtlerová, 2017
Opuštěný lom (západní), kde se těžil granitový porfyr., Pavla Gürtlerová, 2017
Opuštěný lom (východní), kde se těžil granitový porfyr., Markéta Vajskebrová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]