Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ferdinandova výšina

Vyhledávání

Ferdinandova výšina

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Dolní Poustevna
Mapové listy: 0221, 02212
Oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Okolí kóty 414 m (Ferdinandova výšina) ve vých. okolí obce Dolní Poustevna ve Šluknovském výběžku
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalky a drobné lůmky v rulách, granodioritu a v tělese doleritové žíly
Technický objekt: lom, staré dobývky
ID : 2016

Geologie

Geologická charakteristika: Hybridní granodiorit s žílou doleritu. Také na této lokalitě je vidět řada petrografických subtypů. Jsou zde: plástevnaté dvojslídné hybridní ruly, horniny blízké skvrnitým rulám s nepravidelnými biotitickými shluky vel. až 20 x 10 mm a dvojslídné drobnozrnné hybridní granodiority. Horninami proniká V-Z žíla doleritu, která byla předmětem pokusné těžby v drobných lůmcích a pinkách.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin
Témata: petrologie, geomorfologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: dolerit (diabas), granodiorit, rula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: hybridní granodiorit s žílou doleritu
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Nečetné skalní výchozy jsou značně navětralé, pinky zasucené. 07.11.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02221 Šluknov a 02212 Horní Poustevna.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.02
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 07.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2016 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2016.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy na hřbeťe Ferdinadovy výšiny Hybridní granodiority s plástevnatými dvojslídnými hybridními rulami., Pavla Gürtlerová, 2017
Staré dobývky po těřbě doleritů na Ferdinadově výšině, Pavla Gürtlerová, 2017
Hybridní granodiority z výchozu na Ferdinadově výšině , Pavla Gürtlerová, 2017
Staré dobývky po těřbě doleritů na Ferdinadově výšině, Pavla Gürtlerová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]