Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Horní Poustevna

Vyhledávání

Horní Poustevna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Horní Poustevna
Mapové listy: 0221, 02212
Oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Na levém břehu dolí Lučního potoka při v. okraji obce Horní Poustevna ve Šluknovském výběžku
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Lůmek v délce cca 20 m a max. výšce stěny 3 m se zčásti resorbovanou rulou s vrásou v hybridním granodioritu.
Technický objekt: lom
ID : 2015

Geologie

Geologická charakteristika: Zčásti resorbovaná rula s vrásou v hybridním granodioritu. Na lokalitě je vidět jak pestrou horninou je hybridní granodiorit dvojslídný. Část nejméně granitizovaných hornin je blízká biotitickým rulám a má zachovalou foliaci a vrásu. V další části profilu jsou naproti tomu již granodiority, které jsou masivní a mají granitickou texturu a strukturu. Jednotlivé horninové subtypy mají pozvolné přechody nebo jsou oddělené drobnými zlomovými puklinami.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: vrása, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granodiorit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Hybridní granodiorit - charakteristická hornina v rámci geologického mapování 1:25 000
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Lomová stěna zarůstá včetně přístupu k ní. 07.11.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02221 Šluknov a 02212 Horní Poustevna.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.02
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 07.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2015 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2015.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lůmek s zčásti resorbovanou rulou a vrásou v hybridním granodioritu., Pavla Gürtlerová, 2017
Lůmek s zčásti resorbovanou rulou a vrásou v hybridním granodioritu., Pavla Gürtlerová, 2017
šluknovský granodiorit, Pavla Gürtlerová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]