Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Poustevník

Vyhledávání

Poustevník

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Horní Poustevna
Mapové listy: 0221, 02212
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Vrch Poustevník (kóta 455 m) v z. okolí Horní Poustevny ve Šluknovském výběžku, asi 1,3 km sz. od železniční zastávky Horní Poustevna.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný kamenolom v nefelinickém bazanitu se sloupcovitou odlučností pod vrcholem kopce a skalní výchozy směrem k vrcholu
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2013

Geologie

Geologická charakteristika: Nefelinický bazanit až tefrit má sloupcovitou odlučnost, je drobně porfyrický. Vyznačuje se odlučností, která je kombinací subhorizontálně sloupcovité, deskovité a polyedrické. Vzácně obsahuje vyrostlice kaersutitu (amfibolu) vel. až 2 cm. Nad lomem (v délce cca 50 m a výšce stěny až 12 m) k vrcholu pokračují skalní výchozy téže horniny. Magnetická susceptibilita má v průměru hodnotu 48,7, což je maximum zjištěné na obou mapových listech (na druhém místě je s hodnotou 30,6 bazaltoid kamenolomu Císařský na Partyzánském vrchu). V cit. práci je připojen chemismus horniny. Výrazná krajinná dominanta zalesněná.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: petrologie, geomorfologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: bazanit, tefrit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: nefelinický bazanit až tefrit
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lom zarůstá, ale výchozy i suť jsou stále přístupné a odkryté. 07.11.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02221 Šluknov a 02212 Horní Poustevna.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.02
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 07.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2013 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2013.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný kamenolom v nefelinickém bazanitu, Pavla Gürtlerová, 2017
Nefelinický bazanit v opuštěném lomu pod kótou Poustevník., Pavla Gürtlerová, 2017
Opuštěný kamenolom v nefelinickém bazanitu, Pavla Gürtlerová, 2017
Opuštěný kamenolom v nefelinickém bazanitu, Pavla Gürtlerová, 2017
Opuštěný kamenolom v nefelinickém bazanitu, Pavla Gürtlerová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]