Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Křížový vrch u Šluknova

Vyhledávání

Křížový vrch u Šluknova

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Šluknov
Mapové listy: 0222, 02221
Oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Jižní okrajová část Šluknova s morfologicky nápadným kopcem s křížovou cestou
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Řada čedičových skalek se sloupcovitou odlučností kolem vrcholu kopce
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2010

Geologie

Geologická charakteristika: Výchozy s drobně porfyrickým bazaltoidem povahy nefelinického bazanitu s tefritovou tendencí. Sloupy se kolem dokola směrem k vrcholu kopce kónicky sbíhají v úhlu 50 až 70°. Průměrná magnetická susceptibilita bazaltoidu je 7,43.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: petrologie, geomorfologie
Jevy: kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nefelinický bazanit se sloupcovitou odlučností
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Výchozy jsou v obydlené oblasti s poutním místem, o vegetaci se zde tedy pečuje. 09.11.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02221 Šluknov a 02212 Horní Poustevna.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.02
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 09.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2010 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2010.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2017
Pavla Gürtlerová, 2017
Pavla Gürtlerová, 2017
Pavla Gürtlerová, 2017
Markéta Vajskebrová, 2017
Pavla Gürtlerová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]