Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vilémov - jih

Vyhledávání

Vilémov - jih

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Vilémov
Mapové listy: 0222, 02221
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: 500 m jjv. od křižovatky silnic ve Vilémově - odbočky na Velký Šenov ve Šluknovském výběžku
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Drobný lůmek a výchozy typického lužického granodioritu u silnice v délce 40 m a max. výšce 5 m
Technický objekt: lom
ID : 2004

Geologie

Geologická charakteristika: Typický lužický granodiorit. Je nevýrazně usměrněný a až do hloubky 3 m silně navětralý. Čerstvý granodiorit je světle šedý, středně zrnitý, biotitický. Je nevýrazně porfyrický, všesměrně zrnitý. Charakterizuje ho silikátová analyza v cit. pramenu. Je příčně rozpukán a místy kataklasticky podrcen.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granodiorit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typický lužický biotitický granodiorit
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Výchoz částečně ze stran zarůstá, ale je stále dobře přístupný. 01.11.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02221 Šluknov a 02212 Horní Poustevna.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.02
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 01.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2004 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2004.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Typický lužický granodiorit v opuštěném lůmku u silnice ve Vilémově. , Pavla Gürtlerová, 2017
Opuštěný lůmek u silnice ve Vilémově s výchozy typického lužického granodioritu, Markéta Vajskebrová, 2017
Typický lužický granodiorit v opuštěném lůmku u silnice ve Vilémově., Pavla Gürtlerová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]