Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vilémov - křižovatka

Vyhledávání

Vilémov - křižovatka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Vilémov
Mapové listy: 0222, 02221
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Po levé straně silnice směrem z Vilémova na Velký Šenov asi 40 m od křižovatky ve Vilémově
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zašlý lůmek v délce cca 30 m a max. výšce stěny 3 m v drobně zrnitém muskoviticko-biotitickém granodioritu lipovsko-rožanským
Technický objekt: lom
ID : 2002

Geologie

Geologická charakteristika: Drobně zrnitý muskoviticko-biotitický granodiorit lipovsko-rožanský. Jsou to krémově zbarvené horniny, které se větráním zabarvují rezavě. Většinou jsou silně podrcené až kataklazované podle směru sklonu 190/80°, zčásti prokřemenělé. Chemická analysa je v cit. pramenu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granodiorit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lipovsko-rožanský granodiorit muskoviticko - biotitický
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Lomová stěna zarůstá a je k ní přes navezené větve špatný přístup. 06.11.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02221 Šluknov a 02212 Horní Poustevna.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.02
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 06.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2002 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2002.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Drobně zrnitý muskoviticko-biotitický granodiorit lipovsko-rožanský v opuštěném lůmku na rozcestí ve Vilémově, Pavla Gürtlerová, 2017
Drobně zrnitý muskoviticko-biotitický granodiorit lipovsko-rožanský v opuštěném lůmku na rozcestí ve Vilémově, Pavla Gürtlerová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]