Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pravčická brána

Vyhledávání

Pravčická brána

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Hřensko
Mapové listy: 0223, 02232
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: VSV. od obce Hřensko.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní brána a blízké skalní věže, stěny a pilíře.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 20

Geologie

Geologická charakteristika: Největší skalní brána (skalní most) na území ČR, dosahující výšky 19 m a šířky 26.5 m (Balatka - Sládek 1974). Brána vznikla selektivní erozí měkčích partií, v několik desítek metrů vysokém skalním pilíři. Pilíř je tvořen křemennými (kvádrovými) pískovci svrchní části jizerského souvrství (střední až svrchní turon) (Valečka et. al. 1986). Pískovce jsou většinou silicifikované, středně až hrubě zrnité, převážně lavicovitě, vzácně i deskovitě zvrstvené, místy s proudově (šikmo) zvrstvenými jednotkami decimetrových mocností. Na povrchu skalní brány jsou dobře vyvinuty i některé tvary reliéfu - hlavně skalní dutiny a římsy.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: skalní brána (most), skála, skalní komín, skalní ostroh, skalní stěna, skalní převis , skalní strž (rokle), skalní věž, škrapy, voštiny
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , eolická (činnost větru), akvatická (činnost vody)
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v NP
Kód AOPK ČR: 339     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Největší skalní brána na území ČR. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Děčín, 6. 12. 1963.
Součást VCHÚ: NP Národní park České Švýcarsko
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Intenzivní turistika v těsné blízkosti brány (vstup na vlastní bránu je v současnosti zakázán).
Stav lokality: dobrý

Literatura

Balatka, B. - Sládek, J. (1974): Pískovcové skalní brány v Čechách. - Ochrana přírody, 29, 1, 247-250. Praha. Valečka, J. et al. (1986): Vysvětlující text k základní geologické mapě 1 : 25 000 list 02-231 Kristin Hrádek a 02-232 Arnoltice. - MS Archiv ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Valečka Jaroslav, 03.11.94
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 26.07.05, Valečka Jaroslav 11.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 20 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/20.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jiří Rudolský
Křídelní stěny nad Pravčickým dolem, Markéta Vajskebrová, 2002
Markéta Vajskebrová, 2002
Pseudoškrapy povrchových částí Křídelních stěn nad Pravčickým dolem, Markéta Vajskebrová, 2002
Markéta Vajskebrová, 2002
Markéta Vajskebrová, 2002
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]