Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Harta

Vyhledávání

Harta

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Království
Mapové listy: 0222, 02222
Oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Asi 1 km jv. od středu obce Království, 3 km zjz. od Jiříkova, 1 km zsz. od myslivny Harta
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalka a malý lůmek v nefelinickém bazanitu o rozloze 20 x 30 m na mírné křovinami zarostlé elevaci mezi pastvinami.
Technický objekt: lom
ID : 1987

Geologie

Geologická charakteristika: Skalka nefelinického bazanitu s drobným zálomem příležitostné těžby jako kamýk v louce. Tvoří ho tefritu blízký nefelinický bazanit, drobně porfyrický, slabě magnetický, černošedé barvy, s ojedinělými olivínovými resp. harzburgitovými až lherzolitovými shluky velikosti kolem 1 cm. Hrubě sloupcovitá zvlněná odlučnost o mírném sklonu k JZ nasvědčuje, že jde o krátký žilný pronik strmě zapadající k SV.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: strukturní geologie (tektonika), petrologie, geomorfologie
Jevy: kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: bazanit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalka (kamýk) nefelinického bazanitu se sloupcovitou odlučností
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita leží v pastvině, díky spásání vegetace dobytkem je pěkně odkrytá. 09.11.2001;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02222 Jiříkov a 02224 + 03113 Varnsdorf.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 09.11.01

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1987 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1987.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalka a malý lůmek v nefelinickém bazanitu na mírné křovinami zarostlé elevaci mezi pastvinami., Pavla Gürtlerová, 2017
Skalka a malý lůmek v nefelinickém bazanitu na mírné křovinami zarostlé elevaci mezi pastvinami., Pavla Gürtlerová, 2017
Skalka a malý lůmek v nefelinickém bazanitu na mírné křovinami zarostlé elevaci mezi pastvinami., Pavla Gürtlerová, 2017
Skalka a malý lůmek v nefelinickém bazanitu na mírné křovinami zarostlé elevaci mezi pastvinami., Pavla Gürtlerová, 2017
Skalka a malý lůmek v nefelinickém bazanitu na mírné křovinami zarostlé elevaci mezi pastvinami., Pavla Gürtlerová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]