Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Černý rybník

Vyhledávání

Černý rybník

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Království
Mapové listy: 0222, 02222
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Cca 2,5 km ssv. od okraje obce Království, asi 200 m od st. hranice s Německem, pohraniční hřeben cca 500 m z. od Černého rybníka, na hřbetě v lese v délce min. 500 m
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Balvanitě zvětrávající lužický granodiorit (balvany až 5 x 3 x 2 m)
ID : 1986

Geologie

Geologická charakteristika: Balvanitě zvětrávající lužický granodiorit u obce Království (velké balvany na hřbetě v lese). Na řadě míst jsou lužické granodiority zvětralé na písčité eluvium až do hloubky 5 m. Z eluvia vyvětrávají kulovité až bochníkovité balvany, které jsou selektivně nabohaceny na povrchu, a to díky odnosu eluvia dešťovým ronem z okolí balvanů. Balvany mají místy vyvinuté deskvamační pukliny a jsou na povrchu hrbolovité od pozitivně vyvětrávajících živců. Jsou tvořeny biiotitickým lužickým granodioritem (subtyp Herrenhut), který je středně zrnitý a často nevýrazně porfyrický. Místy obsahuje vyvětrávající xenolity jemnozrnných biotitických rul.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin
Témata: strukturní geologie (tektonika), petrologie, geologie, geomorfologie
Jevy: eroze
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, zvětrávání
Hornina: granodiorit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Balvanitě zvětrávající lužický granodiorit
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Výskyt balvanů je velmi řídký. 09.11.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02222 Jiříkov a 02224 + 03113 Varnsdorf.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 09.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1986 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1986.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Balvanitě zvětrávající lužický granodiorit, Pavla Gürtlerová, 2017
Balvanitě zvětrávající lužický granodiorit, Pavla Gürtlerová, 2017
Balvanitě zvětrávající lužický granodiorit, Pavla Gürtlerová, 2017
Balvanitě zvětrávající lužický granodiorit, Pavla Gürtlerová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]