Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jitrovník

Vyhledávání

Jitrovník

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Království
Mapové listy: 0222, 02222
Oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: sv. okraj obce Království ve Šluknovském výběžku, 900 m jjv. od kóty 509 m (Jitrovník)
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: opuštěný lom v granodioritu s doleritovou žílou nálevkovitého tvaru o délce 50 m a max. šířce 20 m
Technický objekt: lom
ID : 1985

Geologie

Geologická charakteristika: Lužický pluton. Granodiorit prorážený žílou doleritu u obce Království. V celé délce lom sleduje žílu doleritu směru SV - JZ a šířce 15 - 18 m. V čele lomu je odkrytá žíla doleritu, zatímco v levé části lomu je zastižen styk s granodioritem. Kontakt je svislý, granodiorit je silně navětralý. Dolerit je masivní, silně rozpukaný, místy navětralý, zvláště v okolí rezavě zbarvených puklin (převažují rovnoběžné s průběhem žíly a k nim kolmé). Je drobně zrnitý, amfibolický a obsahuje limoniticky zvětrávající vtroušený pyrit.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin
Témata: geologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granodiorit, dolerit (diabas)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: žíla doleritu v granodioritu lužického plutonu
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Lom je v pastvině a postupně pomalu zarůstá a je zasucován, stěny jsou ale stále přístupné. 09.11.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02222 Jiříkov a 02224 + 03113 Varnsdorf.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 09.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1985 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1985.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný lom v lužickém granodioritu s doleritovou žílou, Pavla Gürtlerová, 2017
Opuštěný lom v lužickém granodioritu s doleritovou žílou, Pavla Gürtlerová, 2017
Opuštěný lom v lužickém granodioritu s doleritovou žílou, Pavla Gürtlerová, 2017
Opuštěný lom v lužickém granodioritu s doleritovou žílou, Pavla Gürtlerová, 2017
Opuštěný lom v lužickém granodioritu s doleritovou žílou, Pavla Gürtlerová, 2017
Opuštěný lom v lužickém granodioritu s doleritovou žílou, Pavla Gürtlerová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]