Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Varnsdorf - Špičák

Vyhledávání

Varnsdorf - Špičák

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Varnsdorf
Mapové listy: 0222, 02224
Oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: cca 800 m sv. od sv cípu Varnsdorfu, vrch Špičák s kótou 544 m
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalní výchozy světle šedozeleného fonolitu na rozloze několika set m2 a výšky až 5 m, lesem zarostlý vrch se skalnatým vrcholkem
ID : 1981

Geologie

Geologická charakteristika: Světle šedozelený fonolit je v detailu jemně páskovný a má porfyrickou strukturu s velmi jemnozrnnou trachytickou fluidální strukturou základní hmoty. Má vyrostlice sanidinu, fenokrysty nefelinu, analcimu, egirinu a magnetitu. Fonolit tvoří 2 mohutné rovnoběžné čočkovité žíly směru V - Z, které prorážejí lávovým příkrovem tvořeným nefelinickým bazanitem a uloženým nad terciérními sedimenty.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: petrologie, stratigrafie
Jevy: žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: fonolit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: žíly fonolitu prorážejí lávový příkrov nefelinického bazanitu, uloženého nad terciérními sedimenty
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02222 Jiříkov a list 02224 + 03113 Varnsdorf. - Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 02.10.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1981 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1981.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vrchol Špičáku je tvořen světle šedozeleným fonolitem, součást jedné ze dvou mohutných rovnoběžných čočkovitých žil směru V-Z., Markéta Vajskebrová, 2018
Vrchol Špičáku je tvořen světle šedozeleným fonolitem, součást jedné ze dvou mohutných rovnoběžných čočkovitých žil směru V-Z., Markéta Vajskebrová, 2018
Vrchol Špičáku je tvořen světle šedozeleným fonolitem, součást jedné ze dvou mohutných rovnoběžných čočkovitých žil směru V-Z., Markéta Vajskebrová, 2018
Vrchol Špičáku je tvořen světle šedozeleným fonolitem, součást jedné ze dvou mohutných rovnoběžných čočkovitých žil směru V-Z., Markéta Vajskebrová, 2018
Vrchol Špičáku je tvořen světle šedozeleným fonolitem, součást jedné ze dvou mohutných rovnoběžných čočkovitých žil směru V-Z., Markéta Vajskebrová, 2018
Vrchol Špičáku je tvořen světle šedozeleným fonolitem, součást jedné ze dvou mohutných rovnoběžných čočkovitých žil směru V-Z., Markéta Vajskebrová, 2018
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]