Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Varnsdorf - Špičák

Vyhledávání

Varnsdorf - Špičák

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Varnsdorf
Mapové listy: 0222, 02224
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: cca 800 m sv. od sv cípu Varnsdorfu, vrch Špičák s kótou 544 m
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalní výchozy světle šedozeleného fonolitu na rozloze několika set m2 a výšky až 5 m, lesem zarostlý vrch se skalnatým vrcholkem
ID : 1981

Geologie

Geologická charakteristika: Světle šedozelený fonolit je v detailu jemně páskovný a má porfyrickou strukturu s velmi jemnozrnnou trachytickou fluidální strukturou základní hmoty. Má vyrostlice sanidinu, fenokrysty nefelinu, analcimu, egirinu a magnetitu. Fonolit tvoří 2 mohutné rovnoběžné čočkovité žíly směru V - Z, které prorážejí lávovým příkrovem tvořeným nefelinickým bazanitem a uloženým nad terciérními sedimenty.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: petrologie, stratigrafie
Jevy: žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: fonolit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: žíly fonolitu prorážejí lávový příkrov nefelinického bazanitu, uloženého nad terciérními sedimenty
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02222 Jiříkov a list 02224 + 03113 Varnsdorf. - Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 02.10.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1981 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1981.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy fonolitu podél cesty k vrcholu Špičáku., Markéta Vajskebrová, 2019
Výchozy fonolitu na vrcholu Malého Špičáku dobře dokládají směr žíly., Markéta Vajskebrová, 2019
Výchozy fonolitu na vrcholu Malého Špičáku dobře dokládají směr žíly., Markéta Vajskebrová, 2019
Vrchol Špičáku je tvořen světle šedozeleným fonolitem, součást jedné ze dvou mohutných rovnoběžných čočkovitých žil směru V-Z., Markéta Vajskebrová, 2018
Vrchol Špičáku je tvořen světle šedozeleným fonolitem, součást jedné ze dvou mohutných rovnoběžných čočkovitých žil směru V-Z., Markéta Vajskebrová, 2018
Vrchol Špičáku je tvořen světle šedozeleným fonolitem, součást jedné ze dvou mohutných rovnoběžných čočkovitých žil směru V-Z., Markéta Vajskebrová, 2018
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]