Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Dymník

Vyhledávání

Dymník

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Rumburk
Mapové listy: 0222, 02224
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Svah a hřbet vrchu Dymník (kóta 515 m), z dálky patrný zalesněný kopec s rozhlednou 2 km jz. od Rumburka
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skály nefelinického bazanitu vysoké až 20 m, na hřbetu skalka s instruktivně vyvinutým vějířovitým uspořádáním sloupců
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1972

Geologie

Geologická charakteristika: Skály jsou tvořeny silně magnetickým nefelinickým bazanitem černošedé barvy, porfyrické až mikroporfyrické struktury s vyrostlicemi klinopyroxenu a olivínu. Odlučnost je sloupcovitá. U stezky na hřbetu je skalka s instruktivně vyvinutým vějířovitým uspořádáním sloupců. Vulkanologicky představuje vrcholek kopce k SSZ ukloněnou mohutnou žílu. Jde o přívodní dráhu, z níž pochází i lávový příkrov, jehož povrch vytváří v sv. předpolí kopce bezlesou plošinu, zakončenou lesnatým eskarpmentem. Z podloží bazaltoidního lávového příkrovu je uváděna Hazardem (1885) pokusná těžba hnědého uhlí z 2. poloviny 18. století, v terciérních sedimentech byly slojky uhlí v hloubce 24 a 36 m spolu s diatomity a tufy. Název kopce je odvozen od středověkých signálních ohňů, jteré tu byly zapalovány. Na vrcholu stojíod roku od roku 1896, dnes zrekonstruovaná patnáctimetrová kamenná rozhledna s téměř kruhovým výhledem na Lužické hory a České Švýcarsko.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér sladkovodní - relikty v ČM, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, petrologie, geomorfologie, mineralogie
Jevy: žíla (magmatická), kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: skály nefelinického bazanitu, na hřbetu skalka s instruktivně vyvinutým vějířovitým uspořádáním sloupců
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Revize lokality 16.10.2017 - Lokalita je v dobrém stavu. Na louce pod kopcem stojí ve tvaru hvězdy 22 štíhlých žulových kamenů vysokých 5 - 6 m a jeden (Poutník) opodál. Kameny váží přibližně 4 tuny a byly vztyčeny postupně během roků 2003 a 2004. Obvodové kameny symbolizují dvanáct znamení zvěrokruhu. Objektu se také říká Kamenný Strom života. 24.10.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02222 Jiříkov a list 02224 + 03113 Varnsdorf.- Český geologický ústav Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 24.10.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1972 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1972.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skály nefelinického bazanitu u rozhledny na Dymníku., Markéta Vajskebrová, 2019
Skály nefelinického bazanitu u rozhledny na Dymníku., Markéta Vajskebrová, 2019
Skály nefelinického bazanitu u rozhledny na Dymníku., Markéta Vajskebrová, 2019
Skály nefelinického bazanitu u rozhledny na Dymníku, Pavla Tomanová Petrová, 2018
Skály nefelinického bazanitu se sloupcovitou odlučností u rozhledny na Dymníku, Pavla Tomanová Petrová, 2018
Výchozy nefelinického bazanitu na hřbetě Dymníku, skalka s instruktivně vyvinutým vějířovitým uspořádáním sloupců., Pavla Gürtlerová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]