Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Na Skřivánku

Vyhledávání

Na Skřivánku

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Staré Křečany
Mapové listy: 0222, 02224
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: 1 km j. od Starých Křečan, 300 m v. od osady Zahrady, Na Skřivánku u kóty 478 m
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Opuštěné, zarostlé a zašlé lůmky žíly alkalického bazaltu v délce 100 m, šířce až 15 m a výšce do 5 m
Technický objekt: lom
ID : 1969

Geologie

Geologická charakteristika: V opuštěných, zarostlých a zašlých lůmcích v délce 100 m, šířce až 15 m a výšce do 5 m je odkryta žíla alkalického bazaltu, která má mocnost až 20 m a délku cca 400 m. Intrudovala podél S - J zlomu, který generelně odděluje brtnický granit a václavický granodiorit. Dobře jsou vidět subhorizontální sloupy, které mají směr SV-JZ. Bazaltoid je hnědavě tmavošedý a má nehojné vyrostlice pyroxenu o vel. až 4 mm. V nedaleké pískovně je drobně zrnitý biotitický brtnický granit, který je extrémně hluboko písčitě zvětralý, a to min. do hloubky 5 m.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén), kadomské stáří vyvřelin
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: bazalt (čedič), granitoid
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Granitoidy s žílou alkalického bazaltu
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Lůmky jsou silně zarostlé a zasucené.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Revize ze 16. 10. 2017 - Stěny lůmků jsou velmi zašlé, zasucené a zarostlé, prakticky již není vidět žádný výchoz. 24.10.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02222 Jiříkov a list 02224 + 03113 Varnsdorf.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 24.10.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1969 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1969.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěné, zarostlé a zašlé lůmky v žíle alkalického bazaltu na vyvýšenině v polích., Pavla Gürtlerová, 2017
Drobné výchozy v opuštěných, zarostlých lůmcích v žíle alkalického bazaltu., Pavla Gürtlerová, 2017
Alkalický bazalt v suti opuštěných zarostlých lůmků., Pavla Gürtlerová, 2017
Opuštěné, zarostlé a zašlé lůmky v žíle alkalického bazaltu, která generelně odděluje brtnický granit a václavický granodiorit., Pavla Gürtlerová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]