Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vyhlídka

Vyhledávání

Vyhlídka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Jablonec nad Nisou
Katastrální území: Vrkoslavice, Kokonín
Mapové listy: 0332, 03322
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Vyhlídka - skála se schodištěm asi 400 m východně od obce Hradešín, v již. okolí Jablonce nad Nisou
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Izolovaná skála tvořená kontaktním rohovcem
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1968

Geologie

Geologická charakteristika: Krkonošsko - jizerské krystalinikum. Jemně lamelovaný kontaktní rohovec se střídáním tmavších, biotitem bohatých a chudých pásků tvoří sedmimetrovou izolovanou skálu. Foliace hornin je subhorizontální (10/10 J). Rohovce obsahují cordierit a fialové krystalky andalusitu. Skála je protkána bezpočtem tenkých žilek aplitů. Skalní výchoz se nachází v těsném nadloží tanvaldského granitu, již 5 - 6 m od Vyhlídky je žula zaznamenána. Vyhlídka se považuje za zbytek pláště plutonu žulové intruze.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - jizerské krystalinikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: petrologie, litologie
Jevy: skála, tor (izolovaná skála)
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (kontaktní metamorfóza), magmatická
Hornina: rohovec kontaktní, granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: kontaktní rohovec v těsném nadloží tanvaldského granitu
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Klomínský J. a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 03322 Jablonec nad Nisou.- Český geologický ústav Praha.; Karpaš. R. a kol. (2009): Jizerské hory. O mapách,kamení a vodě. Nakladatelství RK, Liberec, 565 stran, ISBN: 978-80-87100-08-0.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Klomínský Josef, Kachlík Václav, 28.02.04
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 11.10.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1968 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1968.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní suk v kontaktním rohovci krkonošsko-jizerského krystalinika s jemnými lamelami biotitem bohatých tmavších a světlejších pásků. , Markéta Vajskebrová, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]