Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Důl Rolava východ

Vyhledávání

Důl Rolava východ

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Rolava
Mapové listy: 0134, 01344
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: v lesích 3 km sv. od obce Rolava při silnici do Jelení
Charakteristika objektu: areál opuštěného cínového dolu
Technický objekt: důlní dílo
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1963

Geologie

Geologická charakteristika: Největší greisenové ložisko cínu v nejdeckém masívu bylo těženo od středověku do 19. stol. Po r. 1938 byl německou firmou vystavěn nový důlní závod s úpravnou. Výstavba byla dokončena těsně před koncem války. Po válce byl důl opuštěn a budovy postupně chátrají a jsou pohlcovány přírodou.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorský pluton
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: ložisková geologie
Jevy: intruze
Původ geologických jevů (geneze): hydrotermální mineralizace
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR)
Kód AOPK ČR: 5703     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: zajímavý doklad těžby a úpravy rud v době 2. světové války. Od 1.7.2012 je součástí NPR Rolavská vrchoviště.
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů

Literatura

Petr Rojík: Historie cínového hornictví v západním Krušnohoří Kouzlo hornické Přebuzi, Nejdku a jejich okolí. Sokolov 2000.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Breiter Karel, 26.02.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1963 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1963.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zajímavý doklad těžby a úpravy rud v době 2. světové války. Po válce byl důl opuštěn a budovy postupně chátrají a jsou pohlcovány přírodou., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Zajímavý doklad těžby a úpravy rud v době 2. světové války. Po válce byl důl opuštěn a budovy postupně chátrají a jsou pohlcovány přírodou., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Zajímavý doklad těžby a úpravy rud v době 2. světové války. Po válce byl důl opuštěn a budovy postupně chátrají a jsou pohlcovány přírodou., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Důl Rolava-východ - ruda vytěžená před koncem války dosud marně čeká na zpracování, Karel Breiter, 2003
Důl Rolava-východ, budova pouštěné úpravny, Karel Breiter, 2003
Důl Rolava-východ, pohled ze střechy úpravny, Karel Breiter, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]