Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Smolné Pece

Vyhledávání

Smolné Pece

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Smolné Pece
Mapové listy: 1121, 11213
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: v lese 0.5 km j. od obchodu v centru obce
Charakteristika objektu: povrchové dobývky a zarostlé haldičky po těžbě pegmatitu
Technický objekt: staré dobývky
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1962

Geologie

Geologická charakteristika: Odkryv v největším tělese pegmatitu dosud nalezeném v rámci nejdeckého masívu. Pegmatit intruduje do biotitického granitu horsjého typu. Pegmatit je složen z aplitické příkontaktní zony a zony blokového křemene a K-živce v centrální části. Mineralogicky je zajímavý přítomností hojného turmalínu, rýhované neukončené krystaly dosahovaly váhy až přes 1 kg.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorský pluton
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: petrologie
Jevy: žíla (magmatická), charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: pegmatit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: zachování jedinečného geologického profilu turmalinickým pegmatitem v biotitickém granitu, jediný odkryv v pegmatitu v záp. Krušných horách
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: sběratelství
Popis střetů zájmů: haldy jsou častým cílem sběratelů nerostů

Literatura

-

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Breiter Karel, 26.02.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1962 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1962.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Smolné Pece - blokový pegmatit ve stropu dobývky, Karel Breiter, 2003
Smolné Pece - zatopené dobývky po těžbě pegmatitu, Karel Breiter, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]