Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ruprechtice

Vyhledávání

Ruprechtice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Ruprechtice
Mapové listy: 0314, 03143
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: svah na severním okraji Ruprechtic v sv. okolí Liberce
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: skupina dvou jámových a jednoho stěnového lomu (jeden jámový lom je v činnosti) na liberecký granit
Technický objekt: lom
ID : 1956

Geologie

Geologická charakteristika: Magmatity lužické oblasti - Krkonošsko - jizerský masiv. Těží se zde typický liberecký granit - porfyrický biotiticcký granit, ze kterého se lámou bloky pro hrubou kamenickou výrobu, leštěné obkladové desky a dlažbu. Jde o velmi oblíbený dekorační kámen. Výjimečnost liberecké žuly je dána vysokým obsahem draselného živce (ortoklasu), který způsobuje ojedinělé narůžovělé zabarvení horniny. Atraktivní je také poměrně výrazná porfyrická struktura. Žula je dobývána blokovým způsobem většinou pomocí trhacích prací malého rozsahu, dalším štípáním velkých bloků i termickým řezáním. Při těžbě se občas objeví pegmatitová hnízda s dutinami vyplněnými krystaly záhnědovitého křemene, slídy a ortoklasu. Lom představuje jednu ze dvou posledních dobývek liberecké žuly (spolu s lomem Hraničná). Těžba liberecké žuly je známa více než jedno století, dnes je soustředěna pouze do kamenolomu Ruprechtice, který tvoří tři lomová pracoviště (Lednice, Wagner I, Wagner II). Vytěžená liberecká žula je zpracovávána na dekorační a ušlechtilé kamenické výrobky v provozech Ligranitu, umístěných v bývalém lomu Rochlice pod Královým hájem v Liberci.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: petrologie, mineralogie, stavební a dekorační kámen
Jevy: vyrostlice, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: typický liberecký granit
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Klomínský J. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 03143 Liberec.- Český geologický ústav Praha. Karpaš. R. a kol. (2009): Jizerské hory. O mapách,kamení a vodě. Nakladatelství RK, Liberec, 565 stran, ISBN: 978-80-87100-08-0.; Šrek J. (2012): Žulové lomy Liberecka a Jablonecka. Nakladatelství Petr Polda. Liberec.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Klomínský Josef, Kachlík Václav, 25.02.04
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 11.10.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1956 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1956.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jeden z posledních lomů na libereckou žulu., Markéta Vajskebrová, 2018
Jeden z posledních lomů na libereckou žulu., Markéta Vajskebrová, 2018
Detail libereckého granitu na obkladu budovy., Markéta Vajskebrová, 2018
Jeden z posledních lomů na libereckou žulu., Markéta Vajskebrová, 2018


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]