Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Klášterec

Vyhledávání

Klášterec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Šumperk
Katastrální území: Klášterec
Mapové listy: 1441, 14414
Oblast: Zábřežské krystalinikum
Lokalizace: jv. okraj obce Klášterec, cca 7 km s. od Zábřehu
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalnatý hřbet podél silnice Klášterec - Zborov. Asi 100 m dlouhá skalní stěna tvořená zvětralým tonalitem, přístupná z jižního konce
ID : 1946

Geologie

Geologická charakteristika: Zábřežské krystalinikum. Výchoz je tvořen rozvětralými biotit - amfibolickými tonality se slabě vyvinutou foliací 330/85. Tonality obsahují četné enklávy migmatitizovaných rul, které reprezentují metamorfní plášť intruze. V jižní části výchozu převládají kvarcitické ruly.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: devon
Témata: petrologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: tonalit

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Reprezentativní lokalita horniny zábřežského krystalinika - biotit - amfibolický tonalitu a jeho kontakt s pláštěm kvarcitických rul.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Večeřa J. a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 14414 Zábřeh.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáček Vladimír, 23.02.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 11.11.04, Večeřa Josef 24.05.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1946 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1946.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Asi 100 m dlouhá skalní stěna tvořená zvětralým tonalitem, přístupná z jižního konce.Celkový pohled na jižní část skalní stěny., Josef Večeřa, 2015
Asi 100 m dlouhá skalní stěna tvořená zvětralým tonalitem, přístupná z jižního konce. Severní část stěny - detail, Josef Večeřa, 2015
Asi 100 m dlouhá skalní stěna tvořená zvětralým tonalitem, přístupná z jižního konce . Celkový pohled na severní část stěny, Josef Večeřa, 2015
Asi 100 m dlouhá skalní stěna tvořená zvětralým tonalitem, přístupná z jižního konce. Pohled na vrchní hranu skalní stěny od severu., Josef Večeřa, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]