Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Plešný

Vyhledávání

Plešný

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Knížecí
Mapové listy: 0222, 02223
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Vrch Plešný (kóta 593 m) 1,5 km sz. od obce Brtníky, asi 1,7 km sz. od zastávky železniční.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Velké množství balvanů a balvanitých polovýchozů nefelinického bazanitu s olivínickými peckami
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1922

Geologie

Geologická charakteristika: Nefelinický bazanit na vrchu Plešný - velké množství balvanů a balvanitých polovýchozů, ale žádný opravdový odkryv. Bohatě porfyrický nefelinický bazanit obsahuje mimořádně velké množství pecek olivinu (peridotu) velikosti až přes 6 cm. Po lokalitě Podmoklice - Smrčí u Kozákova je to spolu s Provodínskými kameny druhá nejvýznamnější lokalita olivínických pecek v bazaltoidech. Místy tu jsou i hojné krystaly kersutitu (alkalického amfibolu) velké až 3 cm. Přímo na vrcholu je prohlubenina o průměru 5 m a hloubce 2,5 m (patrně zašlý lůmek).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: mineralogie, vulkanologie, geomorfologie, petrologie
Jevy: charakteristická hornina, minerál
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nefelinický bazanit na vrchu Plešný s olivinickými peckami.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Stav lokality je ucházející beze změn. 24.10.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02223 Mikulášovice a list 02214 Dolní Poustevna.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 24.10.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1922 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1922.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Na vrcholu Plešného a jeho v blízkém okolí se nachází množství rozptýlených balvanů nefelinického bazanitu s olivínickými peckami - shluky krystalů olivínu., Pavla Gürtlerová, 2017
Na vrcholu Plešného a jeho v blízkém okolí se nachází množství rozptýlených balvanů nefelinického bazanitu s olivínickými peckami - shluky krystalů olivínu., Pavla Gürtlerová, 2017
Na balvanech nefelinického bazanitu jsou prohloubeniny po vyvětralých olivínických peckách., Pavla Gürtlerová, 2017
Na balvanech nefelinického bazanitu jsou prohloubeniny po vyvětralých olivínických peckách., Pavla Gürtlerová, 2017
Na vrcholu Plešného a v jeho blízkém okolí se nachází množství rozptýlených balvanů nefelinického bazanitu s olivínickými peckami - shluky krystalů olivínu., Pavla Gürtlerová, 2017
Na vrcholu Plešného a jeho v blízkém okolí se nachází množství rozptýlených balvanů nefelinického bazanitu s olivínickými peckami - shluky krystalů olivínu., Pavla Gürtlerová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]