Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zlodějská cesta

Vyhledávání

Zlodějská cesta

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Mikulášovice
Mapové listy: 0222, 02223
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Okolí kóty 502 m, cca 600 m z. od kóty 521 m (Hraniční vrch), 1,5 km jjz. od Mikulášovic ve Šluknovském výběžku
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Balvanité eluvium lužického biotitického granodioritu s častými xenolity rul
ID : 1919

Geologie

Geologická charakteristika: Balvany lužického granodioritu na vrcholu elevace v jjv. okolí Mikulášovic v místě označeném Zlodějská cesta. Četné kulovité až bochníkovité balvany lužického granodioritu o velikosti až 3 x 3 x 2 m na vrcholku elevace. Celý pohraniční hřeben je tvořen balvanitě vyvětralými biotitickými granodiority. Jsou středně zrnité, místy nevýrazně porfyrické, někdy slabě usměrněné. Často obsahují ostře omezené xenolity, které mají někdy rozpité okraje. Tmavošedé xenolity jsou převážně tvořeny jemnozrnnými drobovými rulami, kontaktně metamorfovanými s vysokým obsahem biotitu. Mají velikost od X cm po 50 cm. Menší množství xenolitů tvoří křemenné nodule, které mají neostré omezení a velikost X cm až 20 cm.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin
Témata: petrologie, geomorfologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání
Hornina: granodiorit, rula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Četné kulovité až bochníkovité balvany lužického granodioritu.
Součást VCHÚ: CHKO Labské pískovce
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Balvany jsou částečně pokryté mechem a zarůstají stromky. 25.10.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02223 Mikulášovice a list 02214 Dolní Poustevna.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 25.10.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1919 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1919.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kulovité až bochníkovité balvany lužického granodioritu na vrcholu elevace v jjv. okolí Mikulášovic., Pavla Gürtlerová, 2017
Kulovité až bochníkovité balvany lužického granodioritu na vrcholu elevace v jjv. okolí Mikulášovic., Pavla Gürtlerová, 2017
Kulovité až bochníkovité balvany lužického granodioritu na vrcholu elevace v jjv. okolí Mikulášovic., Markéta Vajskebrová, 2017
Kulovité až bochníkovité balvany lužického granodioritu. Detail horniny., Pavla Gürtlerová, 2017
Balvany lužického granodioritu s xenolity biotitických rul., Pavla Gürtlerová, 2017
Balvany lužického granodioritu s xenolity biotitických rul., Pavla Gürtlerová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]