Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Starý mlýn

Vyhledávání

Starý mlýn

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Svor, Cvikov
Mapové listy: 0224, 02242
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: 2 km sssv. od Rousínova u Svoru, j. od vrchu Bouřný (kóta 703 m), sz. od vrcholu Kobyly (kóta 625 m)
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní pískovcová plošina, na okraji s výchozy, vytvářejícími skalní věže a pilíře, četné skalní dutiny a voštiny, viklan. Na s. okraji plošiny opuštěný stěnový lom s mohutnými odvaly s nálezy vůdčích fosílií ( inoceramů).
Technický objekt: lom
ID : 1918

Geologie

Geologická charakteristika: Česká křídová pánev, březenské souvrství, pískovcová plošina Starý mlýn. Pískovcová plošina je označena místním názvem Starý mlýn a je tvořena křemennými (kvádrovými) pískovci, její vrcholová část leží cca 40 - 50 m nad nivou Rousínovského potoka. Okraje plošiny jsou výrazně rozpukány a morfologicky rozčleněny do skalních stěn, ostrohů a izolovaných pilířů. Ve vrcholových částech ostrohů se vyskytují i skalní věže (Tři bratři, Mlýnské kameny, Kámen dvou pánů) a viklan (Bedřichovský viklan). Pískovce náleží k březenskému souvrství a jsou typickou lokalitou hruběji zrnitých, křemenných (kvádrových) pískovců s bohatou škálou středních a malých forem skalního reliéfu. Pískovce jsou šedé až hnědošedé, lavicovitě, méně i silně deskovitě vrstvené, středně zrnité, s kolísavým obsahem hrubozrnné složky, méně často obsahují i příměs jemnozrnné frakce. Vytřídění je proměnlivé - od dobrého, v zrnitostně homogennějších polohách, po relativně nízké, v polohách s více zrnitostními frakcemi, místy i s vtroušeným štěrčíkem až příměsí. V několika polohách, mocných do 0,4 m se vyskytuje deskovité, šikmé zrvrstvení, s orientací spádnic šikmých lamin k JJZ, méně i k SV. Na s. okraji plošiny opuštěný stěnový lom s mohutnými odvaly s nálezy vůdčích fosílií ( inoceramů).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: paleontologie, sedimentologie, stratigrafie, geomorfologie
Jevy: skalní věž, viklan, voštiny
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologicky významná pískovcová plošina v CHKO Lužické hory, opuštěný lom s výskytem vůdčích fosílií, viklan
Součást VCHÚ: CHKO Lužické hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Valečka J. a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02242 Dolní Podluží.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Valečka Jaroslav, 10.02.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 26.07.05, Vajskebrová Markéta 23.04.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1918 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1918.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní pískovcová plošina s výchozy na okraji vytvářejícími skalní věže, pilíře i viklan., Markéta Vajskebrová, 2020
Skalní pískovcová plošina s výchozy na okraji vytvářejícími skalní věže, pilíře i viklan., Markéta Vajskebrová, 2020
Skalní pískovcová plošina s výchozy na okraji vytvářejícími skalní věže, pilíře i viklan., Markéta Vajskebrová, 2020
Skalní pískovcová plošina s výchozy na okraji vytvářejícími skalní věže , pilíře i viklan., Markéta Vajskebrová, 2020
Součástí výchozů na okraji Skalní pískovcové plošiny je také Bedřichovský viklan., Markéta Vajskebrová, 2020
Součástí výchozů na okraji Skalní pískovcové plošiny je také Bedřichovský viklan., Markéta Vajskebrová, 2020
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]