Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Starý mlýn

Vyhledávání

Starý mlýn

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Svor, Cvikov
Mapové listy: 0224, 02242
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: 2 km sssv. od Rousínova u Svoru, j. od vrchu Bouřný (kóta 703 m), sz. od vrcholu Kobyly (kóta 625 m)
Charakteristika objektu: skalní pískovcová plošina, na okraji s výchozy, vytvářejícími skalní věže a pilíře.Na výchozech četné skalní dutiny a několik typů voštin.Na s. okraji plošiny opuštěný stěnový lom s mohutnými odvaly.V lomu nálezy vůdčích fosílií ( inoceramů)
Technický objekt: lom
ID : 1918

Geologie

Geologická charakteristika: Česká křídová pánev, březenské souvrství, pískovcová plošina Starý mlýn. Pískovcová plošina je označena místním názvem Starý mlýn a je tvořena křemennými (kvádrovými) pískovci, její vrcholová část leží cca 40 - 50 m nad nivou Rousínovského potoka. Okraje plošiny jsou výrazně rozpukány a morfologicky rozčleněny do skalních stěn, ostrohů a izolovaných pilířů. Ve vrcholových částech ostrohů se vyskytují i skalní věže. Pískovce náleží k březenskému souvrství a jsou typickou lokalitou hruběji zrnitých, křemenných (kvádrových) pískovců s bohatou škálou středních a malých forem skalního reliéfu. Pískovce jsou šedé až hnědošedé, lavicovitě, méně i silně deskovitě vrstvené, středně zrnité, s kolísavým obsahem hrubozrnné složky, méně často obsahují i příměs jemnozrnné frakce. Vytřídění je proměnlivé - od dobrého, v zrnitostně homogennějších polohách, po relativně nízké, v polohách s více zrnitostními frakcemi, místy i s vtroušeným štěrčíkem až příměsí. V několika polohách, mocných do 0,4 m se vyskytuje deskovité, šikmé zrvrstvení, s orientací spádnic šikmých lamin k JJZ, méně i k SV.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: paleontologie, sedimentologie, stratigrafie, geomorfologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologicky významná pískovcová plošina v CHKO Lužické hory, opuštěný lom s výskytem vůdčích fosílií
Součást VCHÚ: CHKO Lužické hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Valečka J. a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02242 Dolní Podluží.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Valečka Jaroslav, 10.02.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 26.07.05

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1918 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1918.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Markéta Vajskebrová, 2004
Markéta Vajskebrová, 2004
Markéta Vajskebrová, 2004
Markéta Vajskebrová, 2004
Markéta Vajskebrová, 2004
Markéta Vajskebrová, 2004
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]