Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zbuzanská Mramorka

Vyhledávání

Zbuzanská Mramorka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Praha-západ
Katastrální území: Zbuzany
Mapové listy: 1241, 12412
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Lom SZ. od silnice z Ořecha do Chýnice, SV. od Chýnice.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Jámový lom, těžba devonských vápenců.
Technický objekt: lom
ID : 191

Geologie

Geologická charakteristika: Lom odkrývá sled od řeporyjských vápenců přes dvorecko-prokopské vápence až do spodní části zlíchovského souvrství, reprezentovaný převážně šedými biomikrity, jen výše s podřízenými vložkami bioklastických vápenců (reprezentant vykliňujícího korálového obzoru). Pro ideální odkrytí, téměř monofaciálního vývoje intervalu prag - ems (zlíchov) s poměrně bohatou zvláště mikropaleontologickou dokumentací jde o významný referenční profil. Jako paleontologická lokalita je odkryv významný i z hlediska tentakulitové, trilobitové, konodontové aj. fauny. U silnice JV. od lomu leží původní stratotypová lokalita chýnických vápenců, která poskytla i typickou faunu - v dnešním stavu je odkryv zcela zarostlý.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, sedimentologie
Jevy: zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Opěrný stratigrafický profil hraničním intervalem prag-zlichov (ems), paleontologická lokalita ve spodním devonu. Od roku 2017 chráněn formou zaregistrovaného významného krajinného prvku "Lom Mramorka".
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů, rekultivace
Popis střetů zájmů: Těžba pozitivně ovlivňovala odkrytí stratigrafického sledu. Po ukončení těžby lom nebyl naštěstí zavezen a sled zůstal odkrytý pro studium. Zvažuje se zpřísnění ochrany.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Chlupáč, I. (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu.- Sbor. Ústř. Úst. geol., odd.geol. I, 23 (1956), 369-485. Praha. Chlupáč, I. - Hladil, J. - Lukeš, P. et al. (1986): Field conference Barrandian - Moravian Karst.- Subcommission on Devonian Stratigraphy - Excursion Guidebook, Ústř. Úst. geol., 1-62. Praha. Svoboda, J. a Prantl, F. (1948): O stratigrafii a tektonice staršího paleozoika v okolí Chýnice.- Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ., 15, 1-39. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 12.04.93
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 25.11.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 191 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/191.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opěrný stratigrafický profil hraničním intervalem prag-zlichov., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Opuštěný lom na zbuzanský mramor s opěrnýmstratigrafickým profilem hraničním intervalem prag-zlichov (ems)., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Opuštěný lom na zbuzanský mramor s opěrnýmstratigrafickým profilem hraničním intervalem prag-zlichov (ems)., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Opuštěný lom na zbuzanský mramor s opěrnýmstratigrafickým profilem hraničním intervalem prag-zlichov (ems)., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Tomáš Kumpan, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]