Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Moučné pytle

Vyhledávání

Moučné pytle

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Sokolov
Katastrální území: Údolí u Lokte
Mapové listy: 1123, 11232
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: Lokalita se nalézá ve vrcholové části Jeleního vrchu (kota 643,6m),jz. od Karlových Varů (cca 10km), 2km z. od obce Cihelny v údolí řeky Teplá.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Řada skalních výchozů a skalek na hřbetě Jeleního vrchu spadající z vrcholové části směrem k jjv. v délce cca 500 m. Některé skalky dosahují výšky až 7 m.
ID : 1905

Geologie

Geologická charakteristika: Středně zrnitý biotit-muskovitický granit, který je součástí komplexu granitů Slavkovského lesa, vytváří skalní hradbu s výraznou blokovou odlučností. Ve vrcholových partiích skal jsou vyvinuté skalní mísy.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorský pluton
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geologie, geomorfologie
Jevy: selektivní eroze, skalní hradba, skalní mísa
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1852     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka blokové odlučnosti žuly. Lokalita vyhlášena chráněnou v roce 1997.
Součást VCHÚ: CHKO Slavkovský les
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P.a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha str.166-167

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 22.06.07

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1905 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1905.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy granitů na hřbetě Jeleního vrchu.  , Pavla Gürtlerová, 2007
Skalky na Jelením vrchu, Pavla Gürtlerová, 2007
Bloková odlučnost granitů na Jelením vrchu, Bedřich Mlčoch, 2007
Výchozy granitů na hřbetě Jeleního vrchu, Pavla Gürtlerová, 2007
Skalní hrnce ve vrcholových partiích., Pavla Gürtlerová, 2007
Skalní hrnce ve vrcholových partiích., Bedřich Mlčoch, 2007
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]