Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Šemnická skála

Vyhledávání

Šemnická skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Sedlečko u Karlových Var, Šemnice
Mapové listy: 1121, 11214
Oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Skalní výchoz nad údolím Ohře na vrcholu Šemnické skály (644,5 m n.m.)
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Znělcový ostroh zčásti pokrytý suťovým lesem
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1903

Geologie

Geologická charakteristika: Výrazný skalní výchoz, tvořený žilou fonolitu na jihozápadním okraji sopečného komplexu Doupovských hor. Na výchozech hornin se vyvinula velmi mělká iniciální stadia půd od litozemí po typické (litické) rankery. V oklí na ně navazují typické (nasycené i kyselé)kambizemě.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - Doupovské hory
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skalní hřbet, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: fonolit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 289     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Strmá znělcová skaliska se smíšeným porostem, hnízdiště výra
Součást VCHÚ: CHKO Slavkovský les
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Na vrchol Šemnické skály s pěknými výhledy na Doupovské hory a Sokolovskou pánev vede frakventovaná turistická trasa. 3.7.2009;

Literatura

Edice Chráněná území České republiky, svazek XI, Plzeňsko a Karlovarsko. Ulrych J., Lloyd F.E., Balogh K. (2003): Age Relations and Geochemical Constraints of Cenozoic Alkaline Volcanic Series in W Bohemia: A Review. Geolines, 15, 168-180.; Skácelová Z., Rapprich V., Mlčoch B. (in print): Effect of small potassium-rich dykes on regional gamma-spectrometry image of a potassium-poor volcanic complex: a case from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Czech Republic. J. Volcanol. Geotherm. Res., doi:10.1016/j.jvolgeores.2009.07.018.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stanzelová Zuzana, 03.07.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 01.07.09, Gürtlerová Pavla 03.07.09, Rapprich Vladislav 21.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1903 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1903.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výrazný skalní výchoz, tvořený znělcovou žilou., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2005
Výrazný skalní výchoz tvořený znělcovou žilou., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2005
Výrazný skalní výchoz, tvořený znělcovou žilou., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2005


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]