Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kamenný hřib

Vyhledávání

Kamenný hřib

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Sokolov
Katastrální území: Krásná Lípa u Šindelové
Mapové listy: 1112, 11122
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: 400 m sv. od křižovatky v Šindelové u rybníka, mez ve stráni, mimo cesty
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: přirozený výchoz
ID : 1899

Geologie

Geologická charakteristika: Porfyrická biotitická žula, součást karlovarského plutonu (staršího intruzivního komplexu). Žulový hřib vznikl zvětráváním žuly v kryogenních podmínkách v pleistocénu, s přispěním větrné abraze v subarktickém prostředí bez vegetace.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorský pluton
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, geologie, petrologie
Jevy: skalní hřib
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání mrazové
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 672     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka balvanitého rozpadu žuly
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou
Stav lokality: ucházející

Literatura

Škvor, V. (1975): Geologie české části Krušných hor a Smrčin. - Knihovna ÚÚG, sv. 48, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rojík Petr, 17.03.06
Aktualizoval(a): Rojík Petr 15.03.06, Mlčoch Bedřich 07.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1899 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1899.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Přirozený výchoz porfyrické biotitické žuly karlovarského plutonu (tzv. adamellitu) vymodelovaný do formy kamenného hřibu mrazovým zvětráváním v pleistocénu., Markéta Vajskebrová, 2017
Ukázka balvanitého rozpadu žuly., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Ukázka balvanitého rozpadu žuly., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Informační tabule., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Markéta Vajskebrová, 2003
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]