Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Milenci

Vyhledávání

Milenci

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Vlčí Hora
Mapové listy: 0222, 02223
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: 1,2 km zjz. od obce Vlčí Hora, vrch Milenec asi půl km sz. od kóty 509 m (Kamenný vrch), 5 km zsz. od Krásné Lípy v Šluknovském výběžku
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchoz silicifikovaných pískovců jizerského souvrství na vrcholové části hřbetu je až 6 m vysoký
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1882

Geologie

Geologická charakteristika: Česká křídová pánev, výchoz silicifikovaných pískovců jizerského souvrství na vrchu Milenci. Skalní výchoz v blízkosti lužické poruchy na vrcholové části hřbetu v lese v r. 2000 vykáceném se rozpadá do bloků. Je tvořen masivními silicifikovanými středně až hrubě zrnitými štěrčíkovitými křemennými pískovci jizerského souvrství. Obsahují polohu valounků s méně hojnými valouky i destičkovitými klasty silně železitých pískovců až ferolitů. Valounky se vyznačují proměnlivým zaoblením a tvarem od téměř dokonale zaoblených po málo zaoblené (ploše protáhlé až diskovité valouny o max. rozměrech 6 cm). V poloze jsou hojné valounky křemene. Pískovce jsou prostoupeny hustou sítí puklin, zčásti vyhojených jemnozrnnou křemitou hmotou. Častá jsou dokonale vyvinutá tektonická zrcadla se silně ohlazenými plochami a jemnými rýhami, které mají silně silicifikovaný povrch. Pukliny i tektonická zrcadla jsou následkem pohybů u lužického zlomu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: sedimentologie, geomorfologie, stratigrafie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: tektonické zrcadlo, skalní ohlaz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v NP
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchoz silicifikovaných pískovců jizerského souvrství v blízkosti lužické poruchy.
Součást VCHÚ: NP Národní park České Švýcarsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02223 Mikulášovice a 02214 Dolní Poustevna.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 18.01.05, Gürtlerová Pavla 22.07.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1882 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1882.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní výchozy silicifikovaných křemenných pískovců jizerského souvrství v blízkosti lužické poruchy na svazích Kamenného vrchu., Markéta Vajskebrová, 2018
Skalní výchozy silicifikovaných křemenných pískovců jizerského souvrství v blízkosti lužické poruchy na svazích Kamenného vrchu., Markéta Vajskebrová, 2018
Skalní výchozy silicifikovaných křemenných pískovců jizerského souvrství v blízkosti lužické poruchy na svazích Kamenného vrchu., Markéta Vajskebrová, 2018
Skalní výchozy na ssz. hřbetu Kamenného vrchu s masivními silicifikovanými středně až hrubě zrnitými štěrčíkovitými křemennými pískovci jizerského souvrství, které Obsahují polohu valounků s destičkovitými klasty silně železitých pískovců až ferolitů. Po jejich uvolnění vznikají drobné dutinky a jamky., Pavla Gürtlerová, 2009
Tektonická zrcadla se silně ohlazenými plochami a jemnými rýhami mají silně silicifikovaný povrch. , Pavla Gürtlerová, 2009
Skalní výchozy na ssz. hřbetu Kamenného vrchu s masivními silicifikovanými středně až hrubě zrnitými štěrčíkovitými křemennými pískovci jizerského souvrství, které Obsahují polohu valounků s destičkovitými klasty silně železitých pískovců až ferolitů. , Pavla Gürtlerová, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]