Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kolčarka

Vyhledávání

Kolčarka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Dolní Vernéřovice
Mapové listy: 0433, 04331
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Při jz. hranici CHKO Broumovsko, severně od obce Petrovice, vrch Kolčarka /kóta 691/.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Arkózy a slepence.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1880

Geologie

Geologická charakteristika: Karbonské slepence a arkózy na svazích se starými bukovými skupinami.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: geomorfologie, botanika
Jevy: skála, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát) , arkóza
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Karbonské sedimenty.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou popsány.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Výskyty araukaritů. Typické profily v žaltmanských arkózách. Dopoučujeme spolu s se zajímavými geologickými lokalitami v okolí zařadit do naučné stezky. 7.10.2009;

Literatura

Doplnit Tásler

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 27.01.04
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 19.03.04, Šimůnek Zbyněk 24.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1880 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1880.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní výchozy na čele vrstev sedimentů svrchnokarbonského stáří - tzv. žaltmanských arkóz a slepenců. , Jan Vítek, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]