Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hejda

Vyhledávání

Hejda

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Lachov
Mapové listy: 0431, 04314
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Pískovcový pahorek /626m/ v Polické pánvi, ssz. od stolové hory Ostaš.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Pískovcový pahorek /626m/ ve vnitřní části Polické pánve.
ID : 1879

Geologie

Geologická charakteristika: Je tvořen kvádrovými pískovci středního turonu až coniaku. Pahorek je členěn podle tektonických puklin do několika dílčích hřbetů, hřbítků a pilířů, oddělených souběžnými suchými puklinovými roklemi. Celý terén nese uplatnění celé škály povrchových i podzemních pseudokrasových jevů. V pseudokrasových jeskyních (Horní sluj, Písečná)se vyskytují kořenové útvary - kořenové stalagmity představující vyjímečnou formu biospeleologické mykorhizy.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - hejšovinský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, geologie, strukturní geologie (tektonika), botanika
Jevy: skalní hřbet, skalní komín, skalní převis , skalní stěna, jeskyně pseudokrasová
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , organogenní (činnost organizmů)
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Pískovcový pahorek tektonicky oddělený od stolové hory Ostaš. Kořenové stalagmity v pseudokrasových jeskyních
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou popsány.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doplnit foto kořenových stalagmitů 21.11.2009;

Literatura

Vítek J. (1986): Geomorfologie navrhovaná chráněné krajinné oblasti Broumovsko. - MS. str.68 + 35 příloh. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.; Archiv Správy CHKO Broumovsko - evidované lokality; Čech, S., Gawlikowska, E. (1999): Góry Stolowe, Adršpašsko-teplické skály. Geologická mapa pro turisty. 1:50 000.- Państwowy Instytut Geologiczny-Český geologický ústav. Warszawa-Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 27.01.04
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 17.11.09, Čech Stanislav 21.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1879 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1879.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Průběh polického zlomu (směr SZ-JV) se projevuje v predispozici výrazně skalnaté rokle v ústřední části návrší, skalní stěny a sruby tvoří svahy vlastního návrší. , Jan Vítek, 2015
Skalní rokle , Pavla Gürtlerová, 2013
Skalní hřib na vrcholové plošině , Pavla Gürtlerová, 2013
Výhled z vrcholové plošiny na sever., Pavla Gürtlerová, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]