Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vlčinec

Vyhledávání

Vlčinec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Velké Petrovice, Žďár nad Metují
Mapové listy: 0433, 04332
Oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Uzávěr hřbetu mezi údolím řeky Metuje a Pěkovského potoka.
Charakteristika objektu: Slínovcové skalní výchozy.
ID : 1878

Geologie

Geologická charakteristika: Slínovcové (místy až vápencové)skalní výchozy /střední turon/ vystupují v řadě skalních srubů a pilířů i izolovaných skalních věží. Ostroh je výběžkem slínovcové denudační plošiny v osní části polické pánve. Kdysi zde stávalo hradiště Vlčinec /též stopy po archeologickém výzkumu/.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - hejšovinský vývoj
Stratigrafie: turon
Témata: geomorfologie, botanika, zoologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: geomorfologický (Slínovcová denudační plošina).
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou popsány.

Literatura

Vítek J. (1986): Geomorfologie navrhovaná chráněné krajinné oblasti Broumovsko. - MS. str.68 + 35 příloh. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 27.01.04
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 17.12.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1878 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1878.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Věra Plná, 2003
Věra Plná, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]