Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hrazený

Vyhledávání

Hrazený

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Knížecí
Mapové listy: 0222, 02223
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: vrchol kóty Hrazený (610 m n.m.) a jeho okolí (skalní odkryvy zej. na sz. od Knížecí a ve vrcholové části, rozsáhlé skály jsou na ssv. úbočí), 1,5 km v. od obce Knížecí, 3 km vsv. od Mikulášovic, 7 km zsz. od Rumburka
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalní výchozy na vrcholu kopce a op. lomy na úbočí tvořené nefelinickým tefritem
Technický objekt: lom
ID : 1875

Geologie

Geologická charakteristika: Skály nefelinického tefritu na vrchu Hrazený. Nejvyšší bod listu Varnsdorf i celého Šluknovska je tvořen vulkanickým komplexem, který zaujímá plochu přes 1/4 km2. Skládá se ze tří lávových příkrovů, každý o mocnosti kolem 20 m, které jsou z odstupu (např. od Mikulášovic) dobře morfologicky patrné. Horninou je nefelinický tefrit s poměrně vysokými podíly alkálií (přes 7 procent Na2O + K2O). Bazicita, projevující se postupným poklesem magnetické susceptibility, klesá od spodního příkrovu k hornímu. Skalní odkryvy jsou zejména na SZ od Knížecí, kde se hornina kdysi těžila, ale objevují se i ve vrcholové části a rozsáhlé skály jsou na ssv. úbočí. Výlevný komplex leží na oligocenních sedimentech obsahujících tenké uhelné slojky, kdysi pokusně těžené.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, stratigrafie, ložisková geologie, těžební činnost a její následky, petrologie, vulkanologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, sedimentární
Hornina: tefrit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vulkanický komplex na oligocenních sedimentech s uhelnými slojkami.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Lomy s. od Knížecí na j. úpatí Hrazeného jsou zarosté a částečně zasucené případně i zavezené. Oligicenní sedimenty nenalezeny. Skály na vchole Hrazeného jsou přístupné po zel. turistické značce. 15.5.2014;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02223 Mikulášovice a 02214 Dolní Poustevna.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 12.11.04, Adamovič Jiří 17.02.07, Gürtlerová Pavla 15.05.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1875 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1875.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skály nefelinického tefritu na vrchu Hrazený, Markéta Vajskebrová, 2018
Skály nefelinického tefritu na vrchu Hrazený, Markéta Vajskebrová, 2018
Skály nefelinického tefritu na vrchu Hrazený, Markéta Vajskebrová, 2018
Skály nefelinického tefritu na vrchu Hrazený, Markéta Vajskebrová, 2018
Skály nefelinického tefritu na vrchu Hrazený, Markéta Vajskebrová, 2018
Skály nefelinického tefritu na vrchu Hrazený, Markéta Vajskebrová, 2018
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]