Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Petržalkovy skály

Vyhledávání

Petržalkovy skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Horní Podluží
Mapové listy: 0224, 02242
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Kóta 512 m (Petržalkovy skály) asi 1 km s. od Horního Podluží, cca 16 km sv. od České Kamenice
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: několik čedičových skalek, z nichž nejvyšší má výšku kolem 10 m, tvoří zbytky někdejšího lávového pole
ID : 1864

Geologie

Geologická charakteristika: Několik skalek s nepravidelně kuželovitým tvarem je tvořeno tefritem s přechodem do bazanitu. Hornina se vyznačuje nedokonale vyvinutou sloupcovitou odlučností. Skála je situována v nejvyšší části reliktu povrchového vulkanického tělesa - lávového pole, jehož podloží tvoří pyroklastika.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, petrologie, geomorfologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, zvětrávání
Hornina: tefrit, bazanit

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: relikt povrchového vulkanického tělesa - lávového pole
Střety zájmů: bez střetů, zemědělství
Popis střetů zájmů: Lokalita leží v oblasti pastevních ohradníků, může být ztížen přístup. Pastva k odhalení skal naopak přispívá.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Valečka Jaroslav a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02242 Nový Bor.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Valečka Jaroslav, 16.12.03
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 18.01.05, Vajskebrová Markéta 02.05.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1864 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1864.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Několik čedičových skalek představují  zbytky někdejšího lávového pole. , Markéta Vajskebrová, 2018
Několik čedičových skalek představují  zbytky někdejšího lávového pole. , Markéta Vajskebrová, 2018
Několik čedičových skalek představují  zbytky někdejšího lávového pole. , Markéta Vajskebrová, 2018
Několik čedičových skalek představují  zbytky někdejšího lávového pole. , Markéta Vajskebrová, 2018
Několik čedičových skalek představují  zbytky někdejšího lávového pole. , Markéta Vajskebrová, 2018
Několik čedičových skalek představují  zbytky někdejšího lávového pole. , Markéta Vajskebrová, 2018
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]