Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hoprich

Vyhledávání

Hoprich

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Otovice u Broumova
Mapové listy: 0434, 04341
Oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Pravý nárazový břeh Stěnavy a defilé výchozů od lávky přes řeku pod kostelem až po most u školy v Otovicích.
Charakteristika objektu: Olivětínské vrstvy s paleontologickými nálezy.
ID : 1847

Geologie

Geologická charakteristika: Svrchní olivětínské vrstvy broumovského souvrství ve facii walchiových lupků (prachovce, jílovce) s polohou otovického vápence. Ve walchiových lupcích jsou běžně nalézány úlomky větviček jehličnanů rodu Walchia. Důležitým fosiliferním obzorem je poloha otovického vápence, kterou lze sledovat v řečišti Stěnavy. Vápenec je šedočerné barvy s bohatou bitumenní příměsí. Z paleontologického nálezu jsou zde hojně Walchia sp., Autunia (Callipteris) conferta, Paramblypterus sp. ? paprskoploutvé ryby.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: perm
Témata: geologie, sedimentologie, paleontologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Sedimentace stálých jezer spodního permu.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nebyly popsány.

Literatura

Štamberg S.(1992): Seznam paleontologických lokalit permského útvaru Broumovské kotliny v území CHKO Broumovsko. ? MS. oborový dokument. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 10.12.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 23.03.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1847 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1847.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2004
Pavla Gürtlerová, 2004
Pavla Gürtlerová, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]