Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vysoká skála

Vyhledávání

Vysoká skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Šonov u Broumova
Mapové listy: 0432, 04323
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Boční hřeben Javořích hor spadající od sv k jz , ssv. od obce Šonov.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Permské vulkanity - ignimbrity, které tvoří výrazný hřbet s výchozy max 2m vysokými v délce cca 20m.
ID : 1843

Geologie

Geologická charakteristika: Rozvodní hřbet tvořený tufy a ignimbrity (permské vulkanity) s povrchovou modelací mrazovým zvětráváním a exfoliací.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: geologie, geomorfologie, vulkanologie
Jevy: vulkanoklastika
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: ignimbrit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Charakteristické horniny permského vulkanismu v Javořích horách. Ukázka mrazového zvětrávání hornin.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nebyly popsány.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 10.12.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 19.03.04, Gürtlerová Pavla 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1843 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1843.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy ignimbritů, které modelují hřbet Vysokého kamene., Pavla Gürtlerová, 2017
Výchozy ignimbritů, které modelují hřbet Vysokého kamene., Pavla Gürtlerová, 2017
Výchozy ignimbritů, které modelují hřbet Vysokého kamene., Pavla Gürtlerová, 2017
Vysoká skála, Věra Plná, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]