Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mufloní skála

Vyhledávání

Mufloní skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Heřmánkovice
Mapové listy: 0432, 04321
Oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Mufloní skála /vrch/ - kóta rozsochy Dlouhého vrchu.
Charakteristika objektu: Mrazový srub.
ID : 1838

Geologie

Geologická charakteristika: Stupňovité skály až 20 m vysoké v levém svahu horní části údolí Heřmánkovic. Skály ukazují typické červené tufy ryolitového komplexu noworudských vrstev. Vedle tufů až tufových aglomerátů jsou zastoupeny i světleji /pestře/ zbarvené přechodní typy hornin řady tuf - ignimbrit.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: perm
Témata: geologie, geomorfologie, sedimentologie
Jevy: mrazový srub
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové
Hornina: ignimbrit, tuf
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výrazný skalní útvar vzniklý v pevných ryolitových ignimbritech mrazovým zvětráváním rozvodního hřbetu.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nebyly popsány.

Literatura

Tásler R. (1995): Revize lokalit geologického charakteru navrhovaných k ochraně v CHKO Broumovsko. ? MS. str.8. Archiv CHKO Broumovsko.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 10.12.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 17.03.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1838 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1838.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Mufloní skála, Věra Plná, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]