Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stěna pod hradbami a klášterní zahradou

Vyhledávání

Stěna pod hradbami a klášterní zahradou

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Broumov
Mapové listy: 0432, 04323
Oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Skalní stěny a výchozy na svahu j. a jv. od klášterního komplexu v Broumově Výchozy pokračují i na pravém břehu řeky Stěnavy pod klášterní zahradou.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní stěny (cca 5m) a výchozy pískovců v martínkovických vrstev
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1830

Geologie

Geologická charakteristika: Na výchozech vystupují charakteristické sedimenty martínkovických vrstev červenohnědé pískovce, prachovce a jílovce. Na vrstevních plochách lze sledovat bahení praskliny, čeřiny i stopy po činnosti organismů. Stěny tvoří především pískovce modelované selektivním zvětráváním.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: perm
Témata: geologie, sedimentologie
Jevy: bahenní praskliny, čeřiny, ichnofosilie, konkrece, skalní stěna, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, jílovec (lupek), prachovec (siltovec)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Instruktivní výchozy permských sedimentů martínkovických vrstev.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nebyly popsány.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Tásler R. (1994): Revize geologických lokalit na Broumovsku navrhovaných k ochraně. ? MS. str. 7. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 10.12.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 17.03.04, Prouza Vladimír 09.10.09, Gürtlerová Pavla 16.04.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1830 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1830.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Klášterní stěna, Věra Plná, 2003
Věra Plná, 2003
Pod hradbami, Věra Plná, 2003
Nad příkopy, Věra Plná, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]