Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom na Pasách

Vyhledávání

Lom na Pasách

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Jetřichov
Mapové listy: 0431, 04314
Oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Písník pod sedlem (Pasa), 600 m z. od křižovatky silnic /kóta 480/.
Charakteristika objektu: Bohdašínské souvrství
Technický objekt: lom, pískovna
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1828

Geologie

Geologická charakteristika: Umělý odkryv v triasových sedimentech - bohdašínské souvrství ? spodní část /spodní trias/, s drobnými tvary selektivního zvětrávání.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: perm
Témata: geologie, sedimentologie
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Sedimentace bohdašínského souvrství.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nebyly popsány.

Literatura

Tásler R. (1994): Revize geologických lokalit na Broumovsku navrhovaných k ochraně. ? MS. str. 7. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 10.12.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 17.03.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1828 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1828.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lom na Pasách celkový pohled, Pavla Gürtlerová, 2004
Arkózovité pískovce bohdašínského souvrství (trias), Pavla Gürtlerová, 2004
Selektivní zvětrávání vrstev pískovců , Pavla Gürtlerová, 2004
Věra Plná, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]