Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rožmitálský úvoz

Vyhledávání

Rožmitálský úvoz

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Rožmitál
Mapové listy: 0432, 04323
Oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Stěna při polní cestě u stodoly na jižním konci obce, 800 m j. od rozcestí silnic v obci.
Charakteristika objektu: Odkryv dokumentující sedimentaci jednotky.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1825

Geologie

Geologická charakteristika: Vižňovský obzor a jeho nadloží v martínkovických vrstvách /autun/. Příklad jezerní sedimentace broumovského souvrství. Skalní defilé s vrstevním sledem martínkovických vrstev.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: perm
Témata: geologie, sedimentologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Příklad jezerní sedimentace.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nebyly popsány.

Literatura

Tásler R. (1994): Revize geologických lokalit na Broumovsku navrhovaných k ochraně. ? MS. str. 7. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 10.12.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 19.03.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1825 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1825.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Rožmitálský úvoz - jezerní sedimentace broumovského souvrství, Pavla Gürtlerová, 2004
Skalní defilé rožmitálského úvozu, Pavla Gürtlerová, 2004
Vižňovský obzor a jeho nadloží v martínkovických vrstvách (autun), Pavla Gürtlerová, 2004
Skalní defilé rožmitálského úvozu, Věra Plná, 2003
Věra Plná, 2003
Věra Plná, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]