Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rožmitálský úvoz

Vyhledávání

Rožmitálský úvoz

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Rožmitál
Mapové listy: 0432, 04323
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Stěna při polní cestě u stodoly na jižním konci obce, 800 m j. od rozcestí silnic v obci.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Odkryv dokumentující sedimentaci jednotky.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1825

Geologie

Geologická charakteristika: Vižňovský obzor a jeho nadloží v martínkovických vrstvách /autun/. Příklad jezerní sedimentace broumovského souvrství. Skalní defilé s vrstevním sledem martínkovických vrstev. Střídání črvrnohnědých a šedých jílovců.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: geologie, sedimentologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), prachovec (siltovec)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Příklad jezerní sedimentace.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nebyly popsány.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Tásler R. (1994): Revize geologických lokalit na Broumovsku navrhovaných k ochraně. ? MS. str. 7. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 10.12.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 19.03.04, Gürtlerová Pavla 28.05.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1825 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1825.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Rožmitálský úvoz - jezerní sedimentace broumovského souvrství, Pavla Gürtlerová, 2004
Skalní defilé rožmitálského úvozu, Pavla Gürtlerová, 2004
Vižňovský obzor a jeho nadloží v martínkovických vrstvách (autun), Pavla Gürtlerová, 2004
Skalní defilé rožmitálského úvozu, Věra Plná, 2003
Věra Plná, 2003
Věra Plná, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]