Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Borecká skalka

Vyhledávání

Borecká skalka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Havlíčkův Brod
Katastrální území: Borek u Chotěboře
Mapové listy: 1343, 13432
Geologická správní oblast: České moldanubikum
Lokalizace: Opuštěný lom západně 500 m záp. od obce Borek
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalky a opuštěný zatopený lom v hadcovém tělese s výskytem zajímavých minerálů
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1782

Geologie

Geologická charakteristika: Horninové podloží tvoří serpentinitové (hadcové) těleso - výrazná poloha v pararulách moldanubika. Významnou minerální součástí horniny je serpentin typu antigorit projevující se výskytem nazelenalých lupínků. Serpentinit se zde těžil od druhé světové války do roku 1992. Má charakteristický drobný kostkovitý rozpad, proto byl využíván především jako štěrk. Mimo chráněné území jsou na jz. stěně lomu odkryvy eklogitu se značnou koncentrací granátů, nalézt se dá i kyanit, kalcit, aragonit a v mimořádně kvalitních ukázkách i brucit. Mírný svah převážně západní orientace je rozčleněn drobnými skalkami a prohlubněmi. Lom je zatopený, hloubka vody je až 30 m.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, mineralogie
Jevy: charakteristická hornina, minerál
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: serpentinit (hadec), eklogit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2420     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Hadcový (sepentinitový) lom s významnou hadcovou květenou
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: V pořádku beze změn 6.9.2010; beze změny 02.10.2012;

Literatura

Čech L.,Šumpich J., Zabloudil V. a kol. (2002): Jihlavsko In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.113 Praha.; Vávra, V., Štelcl, J. a Malý, K. (2008): Průvodce po geologických zajímavostech Kraje Vysočina, Muzeum Vysočiny Jihlava, 145 stran, ISBN 978-80-86382-12-8.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 02.12.09
Aktualizoval(a): Štěpánek Petr 06.09.10, Štěpánek Petr 15.09.10, Kukal Zdeněk 02.10.12, Vajskebrová Markéta 10.10.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1782 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1782.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný zatopený lom v hadcovém tělese a s odkryvy eklogitu., Markéta Vajskebrová, 2019
Opuštěný zatopený lom v hadcovém tělese a s odkryvy eklogitu., Markéta Vajskebrová, 2019
Opuštěný zatopený lom v hadcovém tělese a s odkryvy eklogitu., Markéta Vajskebrová, 2019
Opuštěný zatopený lom v hadcovém tělese a s odkryvy eklogitu., Markéta Vajskebrová, 2019
Opuštěný zatopený lom v hadcovém tělese a s odkryvy eklogitu., Markéta Vajskebrová, 2019
Bývalý hadcový lom, nyní zatopený, slouží k potapěčským účelům, Jan Doucek, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]