Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kladnatá - Grapy

Vyhledávání

Kladnatá - Grapy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Horní Bečva
Mapové listy: 2523, 25243
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: Jz. svahy vrcholů Kladnatá (918,0 m n.m.) a Grapa, asi 4 km na V od obce Horní Bečva.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní ostruha
ID : 1775

Geologie

Geologická charakteristika: Oblast istebňanského souvrství godulského flyše slezské jednotky. Pruh odolných pískovců tvoří v j. části území silně rozrušenou skalní ostruhu. Na jejím úpatí a přilehlých svazích se nacházejí balvanité sutě a kamenité svahoviny. Sz. svah je rozbrázděn stržemi zdrojnic s přítoků potoka Sergač. Úpady jejich pramenišť jsou silně zamokřené - plochy charakteru rašelinohumózních glejů až slabých rašelin.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - kelčský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída
Témata: geomorfologie, geologie
Jevy: skalní ostroh
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2062     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výskyt vzácných druhů rostlin na rozmanitých půdních typech a geomorfologických útvarech.
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Na lokalitě nejsou změny. 22.10.2012;

Literatura

Weissmannová H. a kol (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.330 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 04.05.10
Aktualizoval(a): Krejčí Oldřich 22.10.12, Krejčí Oldřich 22.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1775 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1775.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]