Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kobylinec

Vyhledávání

Kobylinec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Třebíč
Katastrální území: Trnava u Třebíče
Mapové listy: 2342, 23424
Geologická správní oblast: Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv
Lokalizace: Skalní výchoz na nevýrazném pahorku (ruwaru) u vidlice cest 200 m na V od Trnavy
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Výchozy durbachitů
ID : 1754

Geologie

Geologická charakteristika: Podloží tvoří horniny třebíčského masivu, označované jako durbachit. Jedná se o hrubě porfyrickou horninu s hojnými vyrostlicemi K-živců v tmavé základní hmotě tvořené převážně biotitem a amfibolem. V okolí vystupují i drobné křemenné žíly. Z geomorfologického hlediska jde o exfoliační klenby (ruwary) na holorovině.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: durbachit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 873     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Bohatá lokalita koniklece velkokvětého. Chráněné území je typickým prvkem krajiny severní části třebíčského masivu. Význam geomorfologický.
Střety zájmů: bez střetů, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Opakovaná černá skládka na okraji chráněného území v opuštěném lomu. 2.11.2014 skládka nenalezena okolí upraveno.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize lokality. 21.8.2012; Lokalita je turisticky zajímavá, leží na křížení turistické trasy a cyklotrasy, dobře udržovaná s piknikovištěm a naučnou cedulí. 2.11.2014;

Literatura

Čech L.,Šumpich J., Zabloudil V. a kol. (2002): Jihlavsko In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.282 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 04.11.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 21.08.12, Buriánek David 27.11.12, Hrdličková Kristýna 02.11.14, Kukal Zdeněk 08.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1754 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1754.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy durbachitů na PP Kobylinec, Pavla Gürtlerová, 2014
Starý lůmek v durbachitech součást PP Kobylinec, Pavla Gürtlerová, 2014
Starý lůmek v durbachitech na PP Kobylinec, Pavla Gürtlerová, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]