Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kamenec

Vyhledávání

Kamenec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Kroměříž
Katastrální území: Zdounky
Mapové listy: 2442, 24424
Geologická správní oblast: Pouzdřanská, ždánická a zdounecká jednotka, račanská jednotka Chřibů
Lokalizace: Vrchol a svahy k. 397 m n.m., 1 km na V od obce Divoky
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom
Technický objekt: lom
ID : 1749

Geologie

Geologická charakteristika: Území tvoří odolné sedimenty s převahou pískovců a s vápnitými jílovci svrchního oddílu zdounecké jednotky vnějšího flyšového pásma (paleogén). Na okraji území je opuštěný lom, který sloužil k těžbě pískovce. Lze v něm najít zkamenělé ostny ježovek, zbytky dírkovců, přisedlých červů řádu Sedentaria a čeledi Corallinaceae.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů, Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - zdounecká jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén
Témata: paleontologie, geologie
Jevy: zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, jílovec (lupek)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 155     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Teplé svahy s porostem jalovce a teplomilnou květenou. V lomu jsou paleontologické nálezy.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme do ochrany PP zahrnout i geologické fenomény vyskytující se na lokalitě. 1.11.2012;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M. a kol. (2002): Zlínsko.In: Mackovčin P.a Sedláček M.(eds):Chráněná území ČR, svazek II.Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.80 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 23.03.10
Aktualizoval(a): Novotný Roman 28.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1749 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1749.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]