Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Holíkova rezervace

Vyhledávání

Holíkova rezervace

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Zlín
Katastrální území: Držková
Mapové listy: 2532, 25321
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Vrchol kóty 566,2 m n.m. a přilehlý severní svah, 1 km na S od Držkové
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalnatý hřeben v pískovcích a slepencích lukovských vrstev račanské jednotky
ID : 1740

Geologie

Geologická charakteristika: Geologickým podkladem jsou hrubozrnné pískovce až slepence lukovských vrstev (paleocén, svrchní část soláňského souvrství) račanské jednotky magurského flyše. V sz. části vystupuje na povrch skalnatý hřeben, výrazný skalní útvar je i v jv. části rezervace. Na části svahu jsou sutě.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - paleocén
Témata: geomorfologie, stratigrafie, sedimentologie
Jevy: skalní hřbet, suť
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1426     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Smíšený les s převahou buku
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Na lokalitě nejsou změny. 18.10.2012;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M.a kol. (2002):Zlínsko. In: Mackovčin P.a Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek II., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.218 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 14.04.10
Aktualizoval(a): Krejčí Oldřich 18.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1740 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1740.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Dušan Trávníček, 2017
Dušan Trávníček, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]